Retro NŽT 1/1993 – Experimentální konstrukce kolejového svršku tramvajových tratí na betonové desce