Retro NŽT 1/1996 – Nové přístupy k hodnoceni stávajících železničních mostů

Sertler_Vican1_1996