Retro NŽT 2/1996 – Posouzení požadavků ČD a DB AG na únosnost pražcového podloží