Retro NŽT 3 a 4/1993 – Nové železniční stavědlo SZZ-ET pro ČD / Vlastnosti a struktura počítačové části stavědla SZZ-ET