O nás

Nová železniční technika
Recenzovaný neimpaktovaný časopis vychází v Nakladatelství a vydavatelství MiS šestkrát ročně

ISSN 1210 – 3942
Registrováno MK ČR pod č. 6326