Retro NŽT 1/1994 – Automatizace seřaďovacích stanic včera, dnes – i zítra?