Retro NŽT 4/1995 – Křivkový profil tramvajového kola