NŽT 2/2024

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 2 • duben 2024 • Ročník 32

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

obsah

AKTUALITY

Michal Sirovátka – VELETRH RAIL BUSINESS DAYS 2024:

Letošní ročník provází nebývalý zájem vystavovatelů z různých zemí Evropy   

Trade Fair Rail Business Days 2024: This Year is Characterized by an Extraordinary Attendance of Exhibitors from various European Countries

MODERNÍ ŽELEZNICE

Jiří Ješeta

Obnova vozidel v podmínkách Českých drah              

Rolling Stock Renewal in Conditions of the Czech Railways

Daniela Houdková

Vysokorychlostní tratě – realita budoucnosti     

High-speed Lines – Reality of the Future

Josef Schrötter

Jak dál s ETCS v Evropě?

What´s Next with ETCS in Europe?

KNIŽNÍ NOVINKY

Josef Schrötter

Toulky nejen železniční minulostí                                   

 Wandering not only through Railway History

VĚDA A VÝZKUM

Pavel Anselmi

Využití telekomunikační techniky na železnici                                   

Application of Telecommunications on Rails

Seminář v Děčíně po jedenadvacáté            

The 21st Seminary in Děčín

  

 DRÁŽNÍ VOZIDLA

Moderní lokomotiva domácí produkce EffiShunter 1000         

Modern Locomotive of Home Production EffiShunter 1000

DIGITALIZACE DOPRAVY

Vlastimil Polach

Regionální dispečerské pracoviště Teplice v Čechách         

Regional Dispatching Centre in Teplice v Čechách

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

Josef Schrötter

AŽD Praha – 70 let                

AŽD Praha – 70 Years

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

Proč?… aneb Ptali jste se a my odpovídáme                    

Why – or You Asked and We Answer

ŽELEZNIČNÍ UMĚNÍ

Malující železničáři    

O železnici s humorem

Anotace

LETOŠNÍ ROČNÍK PROVÁZÍ NEBÝVALÝ ZÁJEM VYSTAVOVATELŮ Z RŮZNÝCH ZEMÍ EVROPY

TRADE FAIR RAIL BUSINESS DAYS 2024: THIS YEAR IS CHARACTERIZED BY AN EXTRAORDINARY ATTENDANCE OF EXHIBITORS FROM VARIOUS EUROPEAN COUNTRIES

OBNOVA VOZIDEL V PODMÍNKÁCH ČESKÝCH DRAH

ROLLING STOCK RENEWAL IN CONDITIONS OF THE CZECH RAILWAYS

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ – REALITA BUDOUCNOSTI

HIGH-SPEED LINES – REALITY OF THE FUTURE

JAK DÁL S ETCS V EVROPĚ?

WHAT´S NEXT WITH ETCS IN EUROPE?

TOULKY NEJEN ŽELEZNIČNÍ MINULOSTÍ

WANDERING NOT ONLY THROUGH RAILWAY HISTORY

VYUŽITÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKY NA ŽELEZNICI

APPLICATION OF TELECOMMUNICATIONS ON RAILS

SEMINÁŘ V DĚČÍNĚ PO JEDENADVACÁTÉ

THE 21ST SEMINARY IN DĚČÍN

MODERNÍ LOKOMOTIVA DOMÁCÍ PRODUKCE EFFISHUNTER 1000

MODERN LOCOMOTIVE OF HOME PRODUCTION EFFISHUNTER 1000

REGIONÁLNÍ DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ TEPLICE V ČECHÁCH

REGIONAL DISPATCHING CENTRE IN TEPLICE V ČECHÁCH

AŽD PRAHA – 70 LET

AŽD PRAHA – 70 YEARS

PROČ?… ANEB PTALI JSTE SE A MY ODPOVÍDÁME

WHY – OR YOU ASKED AND WE ANSWER