NŽT 6/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 6 • prosinec 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Nela Eberl Friebová Nejen Masaryčka, Smíchov a Královo Pole. Stavební boom na české železnici pokračuje

Tisková zpráva Správy železnic a informace z časopisu REPORTÉR – Sbíráme zkušenosti s ETCS pro budoucí provoz na koridorech

We are Gathering Experience with ETCS for the Future Operation on Corridors

Wir sammeln Erfahrungen mit ETCS für den künftigen Betrieb auf den Korridoren

Мы собираем опыт работы с ETCS для будущей эксплуатации на коридорах

Pavlína Straková – Účastníci setkání k ETCS svolaného Drážním úřadem se dohodli na společném postupu

The Participants of the Meeting Concerning ETCS Organized by the State Railway Authority Agreed on Common Steps

Die Teilnehmer der von der Eisenbahnverwaltung einberufenen ETCS-Sitzung einigten sich auf ein gemeinsames Vorgehen

Участники заседания ETCS, созванного Управлением железной дороги, согласовали совместное продвижение

Josef Hendrych:

„Na zavádění železničního zabezpečovacího systému by Česko mohlo ušetřit miliardy“

Czechia could save Billions at Introduction of the Railway Safety System“

„Die Tschechische Republik könnte bei der Einführung eines Eisenbahnsicherheitssystems Milliarden sparen“

„Чехия могла бы сэкономить на внедрении системы железнодорожной безопасности миллиарды“

Tisková zpráva Správy železnic

Správa železnic představila aktuální podobu architektonické studie nového trojkolejného mostu na Výtoni   

Railway Administration Presents the Actual Image of the Architectural Study of the new Three-track Bridge at Výtoň

Die Eisenbahnverwaltung präsentierte die aktuelle Form der Architekturstudie der neuen dreigleisigen Brücke in Výton 

Управление железной дороги представило актуальную форму архитектурной проработки нового трехпутного моста на Вытоне

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Pavel Šprdlík – Rekonstrukce ŽST Brno-Královo Pole je vstupenkou do 21. století                                                         

Reconstruction of the Railway Station Brno-Královo Pole is an Entrance Ticket for the 21st Century

Der Wiederaufbau des ŽST Brno-Královo Pole ist eine Eintrittskarte in das 21. Jahrhundert

Реконструкция ЖСТ Брно-Кралово Поле – билет в 21 век

DRÁŽNÍ STROJE

Petr Sychrovský, Štěpán Chmelař – Měřicí drezína pro diagnostiku železničního svršku EM100      

Track Diagnostic Car EM100

Oberbaumesswagen zur Diagnose des EM100 Oberbaumesswagen Путeизмерительная дрезина для диагностики верхнего строения пути ЭМ100

REKONSTRUKCE

Zdeněk Tomšíček – Rekonstrukce železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm                                     

MODERNÍ ŽELEZNICE

Petr Zakopal – Prvopočátky vyšších rychlostí na české železnici                    

The Very Beginnings of the Higher Speed on the Czech Railway

Erste Anfänge höherer Geschwindigkeiten auf tschechischen Eisenbahnen

Первые шаги по повышению скорости на чешских железных дорогах

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

Proč?… aneb Ptali jste se a my odpovídáme   

Why – or You asked and we Answer

Warum… oder Sie haben gefragt und wir antworten

Почему… или Вы спросили и мы отвечаем

CESTUJEME ZA POZNÁNÍM

Marie Strašilová – Švýcarské železniční dobrodružství                                                                                                                                   

Railway Adventure in Switzerland

Ein Schweizer Bahnabenteuer

Швейцарское железнодорожное приключение

KNIŽNÍ NOVINKY

Josef Schrötter, Bohuslav Fultner –  Lokomotivy a vlaky celého světa                                                                         

Locomotives and Trains of the whole World

Lokomotiven und Züge der ganzen Welt

Локомотивы и поезда всего мира

O železnici s humorem                  

Anotace

SBÍRÁME ZKUŠENOSTI S ETCS PRO BUDOUCÍ PROVOZ NA KORIDORECH

WE ARE GATHERING EXPERIENCE WITH ETCS FOR THE FUTURE OPERATION ON CORRIDORS

WIR SAMMELN ERFAHRUNGEN MIT ETCS FÜR DEN KÜNFTIGEN BETRIEB AUF DEN KORRIDOREN

МЫ СОБИРАЕМ ОПЫТ РАБОТЫ С ETCS ДЛЯ БУДУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА КОРИДОРАХ

ÚČASTNÍCI SETKÁNÍ K ETCS SVOLANÉHO DRÁŽNÍM ÚŘADEM SE DOHODLI NA SPOLEČNÉM POSTUPU

THE PARTICIPANTS OF THE MEETING CONCERNING ETCS ORGANIZED BY THE STATE RAILWAY AUTHORITY AGREED ON COMMON STEPS

DIE TEILNEHMER DER VON DER EISENBAHNVERWALTUNG EINBERUFENEN ETCS-SITZUNG EINIGTEN SICH AUF EIN GEMEINSAMES VORGEHEN

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ ETCS, СОЗВАННОГО УПРАВЛЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, СОГЛАСОВАЛИ СОВМЕСТНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

„NA ZAVÁDĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU BY ČESKO MOHLO UŠETŘIT MILIARDY“

„CZECHIA COULD SAVE BILLIONS AT INTRODUCTION OF THE RAILWAY SAFETY SYSTEM“

„DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK KÖNNTE BEI DER EINFÜHRUNG EINES EISENBAHNSICHERHEITSSYSTEMS MILLIARDEN SPAREN“

„ЧЕХИЯ МОГЛА БЫ СЭКОНОМИТЬ НА ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МИЛЛИАРДЫ“

SPRÁVA ŽELEZNIC PŘEDSTAVILA AKTUÁLNÍ PODOBU ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

NOVÉHO TROJKOLEJNÉHO MOSTU NA VÝTONI

RAILWAY ADMINISTRATION PRESENTS THE ACTUAL IMAGE OF THE ARCHITECTURAL STUDY OF THE NEW THREE-TRACK BRIDGE AT VÝTOŇ

DIE EISENBAHNVERWALTUNG PRÄSENTIERTE DIE AKTUELLE FORM DER ARCHITEKTURSTUDIE DER NEUEN DREIGLEISIGEN BRÜCKE IN VÝTON

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПРЕДСТАВИЛО АКТУАЛЬНУЮ ФОРМУ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРОРАБОТКИ НОВОГО ТРЕХПУТНОГО МОСТА НА ВЫТОНЕ

REKONSTRUKCE ŽST BRNO-KRÁLOVO POLE JE VSTUPENKOU DO 21. STOLETÍ

RECONSTRUCTION OF THE RAILWAY STATION BRNO-KRÁLOVO POLE IS AN ENTRANCE TICKET FOR THE 21ST CENTURY

DER WIEDERAUFBAU DES ŽST BRNO-KRÁLOVO POLE IST EINE EINTRITTSKARTE IN DAS 21. JAHRHUNDERT

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖСТ БРНО-КРАЛОВО ПОЛЕ – БИЛЕТ В 21 ВЕК

MĚŘICÍ DREZÍNA PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU EM100

Správa železnic, státní organizace, zahájila v letošním roce pravidelná měření novou měřicí drezínou EM100. Tento krok je součástí dlouhodobé strategie Správy železnic v oblasti obnovy a modernizace diagnostických vozidel a systémů pro diagnostiku železniční dopravní cesty.

TRACK DIAGNOSTIC CAR EM100

Railway Administration, state organization, has started the regular measurement with the new track measuring car EM100 in this year. This step is a part of the Railway Administration´s long-term strategy of the renewal and modernization of the diagnostic vehicles and systems for diagnostic of the railway infrastructure.

OBERBAUMESSWAGEN ZUR DIAGNOSE DES EM100 OBERBAUES

Die Eisenbahnverwaltung, eine staatliche Organisation, hat in diesem Jahr mit regelmäßigen Messungen mit dem neuen Oberbaumesswagen EM100 begonnen. Dieser Schritt ist Teil der langfristigen Strategie der Eisenbahnverwaltung im Bereich der Erneuerung und Modernisierung von Diagnosefahrzeugen und Systemen zur Diagnose von Eisenbahnverkehrsstrecken. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДРЕЗИНА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ ЭМ100

Государственная организация Железнодорожное управление в этом году приступила к регулярным измерениям с помощью новой измерительной дрезины ЭМ100. Этот шаг является частью долгосрочной стратегии Железнодорожного управления в области обновления и модернизации диагностических транспортных средств и систем диагностики маршрутов железнодорожного транспорта.

PROČ… ANEB PTALI JSTE SE A MY ODPOVÍDÁME

WHY – OR YOU ASKED AND WE ANSWER

WARUM… ODER SIE HABEN GEFRAGT UND WIR ANTWORTEN

ПОЧЕМУ… ИЛИ ВЫ СПРОСИЛИ И МЫ ОТВЕЧАЕМ

ŠVÝCARSKÉ ŽELEZNIČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

RAILWAY ADVENTURE IN SWITZERLAND

EIN SCHWEIZER BAHNABENTEUER

ШВЕЙЦАРСКОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

LOKOMOTIVY A VLAKY CELÉHO SVĚTA

LOCOMOTIVES AND TRAINS OF THE WHOLE WORLD

LOKOMOTIVEN UND ZÜGE DER GANZEN WELT

ЛОКОМОТИВЫ И ПОЕЗДА ВСЕГО МИРА