Retro NŽT 2/1993 – Geopatogenní zóny v železniční dopravě